Dry Fermentation Biogas, n.o.


Výskumno - vývojové stredisko Kolárovo - Částa

Na mieste terajšieho Výskumno-vývojového strediska v Kolárove - Částe bola v minulosti prevádzkovaná živočíšna farma. V areáli sú v súčasnosti realizované výskumno-vývojové projekty v oblasti energie a energetiky, ochrany životného prostredia využívajúce inovatívne technológie a obnoviteľné zdroje energie.

Existujúce a už fungujúce zariadenia:

- 207 kW slnečná elektráreň pripojená k sieti
- 1,6 kW Veterno-solárny akumulačný systém
- 100 kW/600 kWh VRB ESS zariadenie slúžiace na akumuláciu elektrickej energie
- 10 kW vodíkový akumulačný systém

Projekty v štádiu realizácie:

- Univerzálna pyrolyzačná linka, ktorá slúži na výrobu pyrolýzneho plynu, následne elektrickej a tepelnej energie z rôznych druhov biomasy
- Dry fermentor ROTUNDA - Kontinuálna bioplynová stanica so suchou fermentáciou
- Bioplynová stanica so suchou fermentáciou na energetické zhodnocovanie komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu www.dfbiogas.sk
- Inovatívna technológia na pestovanie rias, ktorá zužitkuje vedľajšie produkty z bioplynovej stanice - perkolát, CO2, a teplo - s cieľom ochrany životného prostredia www.algaeslovakia.sk


Technológie využívajúce OZE sú dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia, znížia sa emisie škodlivých látok, CO2 a iných plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a tým zmenu klímy.


Výskumno-vývojové stredisko Kolárovo/Částa (fotogaléria)
30.09.2015


Copyright © 2006 - 2018 greenprojekt.sk
Design: g.biz