Zhmotňujeme nápady - vďaka nám sa Váš nápad stane skutočnosťou.

Základom pri poskytovaní našich služieb je naša vysoká odbornosť a jedinečnosť riešení, ktoré ponúkame. Náš prístup ku klientom je založený na vzájomnej dôvere, zodpovednom a lojálnom prístupe.

viac o nás

STE OPRÁVNENÝ ČERPAŤ?

Obráťte sa na nás s dôverou pri posudzovaní Vašich zámerov. Radi Vám preveríme ich realizovateľnosť.

VYVARUJTE SA CHÝB

Využite naše komplexné poradenské služby v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

POD JEDNOU STRECHOU

Vysoká kvalita, profesionálny prístup, mnohoročné skúsenosti – garancia úspešnosti. Všetko v jednom.

IMPLEMENTÁCIA

Zabezpečíme verejné obstarávanie, spracovani žiadosti o zmeny, žiadosti o platby, monitorovacie správy a podobné podporné procesy a dokumenty.

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Vypracovať kvalitný projekt si vyžaduje skúsenosti v procese prípravy. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov je kvalitne vypracovaný projekt.

UDRŽATEĽNOSŤ

Zabezpečíme udržateľnosť projektu aj po realizácii projektu, zastupovanie a komunikáciu s implementačnými agentúrami fondov EÚ.

aktuálne výzvy

Poradenstvo

Poskytujeme komplexné poradenstvo pre manažérov a vedenie spoločností. Realizovali sme množstvo úspešných projektov pre podnikateľské subjekty, pre organizácie verejnej správy, mimovládne, výskumné a vzdelávacie organizácie. Na základe našich skúseností a odbornosti členov nášho projektového tímu posúdime vaše potreby a navrhneme vhodné riešenia. Budete nielen našimi klientmi, ale najmä partnermi. Odovzdáme Vám naše know-how a poskytneme pridanú hodnotu.

Zelené služby

Ponúkame Vám odbornú spoluprácu pri realizovaní Vašich Zelených nápadov. Posúdime realizovateľnosť Vašich investičných zámerov. Poradíme pri projektových, legislatívnych, technologických a implementačných otázkach. Podporujeme a pomáhame rozvíjať nové nápady a inovácie.

  • BIOMASA
  • BIOPLYN
  • SLNEČNÁ ENERGIA
  • GEOTERMÁLNA ENERGIA
  • VODÍKOVÉ PALIVOVÉ ČLÁNKY
  • ELEKTROMOBILITA
viac info

Aktuality