Aktuálne výzvy

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC111-2019-58

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC141-2020-65

Verejný sektor,

52/PRV/2022

Súkromný sektor,

53/PRV/2022

Súkromný sektor,

54/PRV/2022

Súkromný sektor,

51/PRV/2021

Súkromný sektor,

OPLZ-PO6-SC611-2021-2

Verejný sektor,

IROP-PO7-SC73-2021-87

Súkromný sektor, Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Súkromný sektor, Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC123-2021-71

Súkromný sektor,

OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Súkromný sektor, Verejný sektor,

OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Verejný sektor,

IROP-PO4-SC431-2021-65

Súkromný sektor, Verejný sektor,

POII-MH/DP/2021/9.5-31

Súkromný sektor,

OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Verejný sektor,