Aktuálne výzvy

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Verejný sektor,

OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Verejný sektor,

OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Súkromný sektor, Verejný sektor,

OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Súkromný sektor,

OPKZP-PO1-SC111-2019-58

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Verejný sektor,

OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Verejný sektor,

OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Verejný sektor,

OPKŽP-PO1-SC111-2017-32

Verejný sektor,