Kategória: Novinky

10 jan

Výskumno – vývojové stredisko Kolárovo – Částa

Na mieste terajšieho Výskumno-vývojového strediska v Kolárove – Částe bola v minulosti prevádzkovaná živočíšna farma. V areáli sú v súčasnosti realizované výskumno-vývojové projekty v oblasti energie a energetiky, ochrany...

[ read more ]
20 dec

Poradenská spolupráca

Spoločnosť INNOVATIVE PROJECT s.r.o. je zameraná na vypracovávanie projektov na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ, hlavne v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 a 2014 – 2020,...

[ read more ]