Archívy: Portfolio

72/PRV/2023

Súkromný sektor,

70/PRV/2023

Súkromný sektor,

03I04-26-V01

Verejný sektor,

03I04-26-V02

Súkromný sektor,

PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Súkromný sektor, Verejný sektor,

PSK-MZP-002-2023-DV-KF

Súkromný sektor, Verejný sektor,

PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Súkromný sektor, Verejný sektor,

PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Súkromný sektor, Verejný sektor,

PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Súkromný sektor, Verejný sektor,

02I02-29-V01

Verejný sektor,