Archívy: Portfolio

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC141-2020-65

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Súkromný sektor, Verejný sektor,

OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC123-2021-71

Súkromný sektor,

OPKZP-PO1-SC123-2022-76

Súkromný sektor,

OPKZP-PO1-SC111-2022-77

Súkromný sektor,

OPKZP-PO1-SC131-2022-78

Verejný sektor,

OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Súkromný sektor,

60/PRV/2022

Verejný sektor,