02I02-29-V01

Detaily výzvy

kód: 02I02-29-V01

Dátum vyhlásenia: 30.06.2022

Termín: 01.12.2024

Info

Zlepšenie stavebno technického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.