06R01-20-V02

Detaily výzvy

kód: 06R01-20-V02

Dátum vyhlásenia: 24.08.2022

Termín: do vyčerpania alokácie

Info

Dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na pred primárnom vzdelávaní.