07I02-20-V02

Detaily výzvy

kód: 07I02-20-V02

Dátum vyhlásenia: 24.08.2022

Termín: do vyčerpania alokácie

Info

Rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu.