13I01-22-V01

Detaily výzvy

kód: 13I01-22-V01

Dátum vyhlásenia: 05.10.2022

Termín: 30.06.2024

Info

Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu.