60/PRV/2022

Detaily výzvy

kód: 60/PRV/2022

Dátum vyhlásenia: 15.8. 2022

Termín: 31.05.2023/31.08.2023

Info

Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.