61/PRV/2022

Detaily výzvy

kód: 61/PRV/2022

Dátum vyhlásenia: 23.12. 2022

Termín: 30.06.2023/31.10.2023

Info

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.