62/PRV/2022

Detaily výzvy

kód: 62/PRV/2022

Dátum vyhlásenia: 26.10. 2022

Termín: 28.04.2023/31.08.2023

Info

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.