70/PRV/2023

Detaily výzvy

kód: 70/PRV/2023

Dátum vyhlásenia: 08.12.2023

Termín: otvorená výzva

Info

Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.