OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Dátum vyhlásenia: 29.10. 2019

Termín: 31.12. 2019 / 2.3. 2020 / 30.4. 2020 / 30.6. 2020

Info

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – výstavba kompostární.