OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Detaily výzvy

kód: OPKŽP-PO4-SC441-2019-53

Dátum vyhlásenia: 2.8. 2019

Termín: 31.10. 2019 / 31.1. 2020

Info

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.