PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Detaily výzvy

kód: PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Dátum vyhlásenia: 30.11.2023

Termín: 30.04.2024

Info

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.