PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Detaily výzvy

kód: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Dátum vyhlásenia: 22.12.2023

Termín: do vyčerpania alokácie

Info

Cieľom výzvy je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.