OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Dátum vyhlásenia: 18.12. 2019

Termín: 31.3. 2020/30.06.2020

Info

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE.