OPKZP-PO1-SC111-2019-58

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-58

Dátum vyhlásenia: 12.12. 2019

Termín: 17.02.2020/15.04.2020

Info

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov.