OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Dátum vyhlásenia: 29.10. 2019

Termín: 2.3.2020/30.4.2020/30.6.2020/31.8.2020

Info

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – výstavby kompostární nad 100 ton a nákup vybranej  technológie.