OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Dátum vyhlásenia: 2.08.2019

Termín: 31.1.2020/30.4.2020

Info

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni-vypracovanie účelových energetických auditov.