OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Detaily výzvy

kód: OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Dátum vyhlásenia: 19.12. 2019

Termín: 16.3.2020/6.7.2020

Info

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.