OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Dátum vyhlásenia: 18.12. 2019

Termín: 28.02.2020/30.04.2020/30.06.2020/30.08.2020

Info

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.