OPLZ-PO6-SC611-2020-1

Detaily výzvy

kód: OPLZ-PO6-SC611-2020-1

Termín predkladania:

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 1. júna 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 17. júla 2020

Info

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK.