OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Dátum vyhlásenia: 22.05. 2020

Termín: 31.8.2020/31.10.2020

Info

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.