OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Dátum vyhlásenia: 27.04. 2020

Termín: 31.8.2021/31.12.2021

Info

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.