OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Dátum vyhlásenia: 27.04. 2020

Termín: 02.05.2022/31.8.2022/02.01.2023

Info

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.