OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Dátum vyhlásenia: 20.5.2021

Termín: 29.10.2021

Info

Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.