POII-MH/DP/2021/9.5-31

Detaily výzvy

kód: POII-MH/DP/2021/9.5-31

Dátum vyhlásenia: 28.4.2021

Termín: 30.06.2022

Info

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.