OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Dátum vyhlásenia: 13.07.2021

Termín: 29.04.2022/31.05.2022

Info

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ako administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa.