OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Detaily výzvy

kód: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Dátum vyhlásenia: 30.07.2021

Termín: 31.05.2022

Info

Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov.