Zelené služby

Biomasa

Biomasa v podobe drevných či poľnohospodárskych odpadov a špeciálne pestovaných energetických rastlín predstavuje vo svetovej i našej energetike perspektívny primárny zdroj energie.

viac info

Bioplyn

Bioplyn je zmes plynov, hlavne metánu CH4 (50-70%) a oxidu uhličitého CO2. Vzniká v procese vyhnívania biomasy bez prítomnosti kyslíka, ako výsledok látkovej výmeny metánových baktérií.

viac info

Slnečná energia

Ľudstvo už dávno využívalo slnečnú energiu pre svoje potreby. Okrem slnečnej energie viazanej vo forme potravy alebo fosílnych palív, sa táto energia využívala na priamy ohrev. Dnes sa k tomu vraciame využívaním tzv. solárnej architektúry.

viac info

Geotermálna energia

Vnútorná zásoba Zeme, ktorá vzniká z rozpadového tepla radioaktívnych látok s dlhým polčasom rozpadu. Geotermálna energia sa v dôsledku teplotného rozdielu medzi vrchnými a hlbšími zónami, cestou radiácie, prúdenia a vodivosti pohybuje k zemskému povrchu.

viac info

Vodíkové palivové články

Palivový článok je elektrochemické zariadenie, ktoré funguje ako opačný elektrolyzér: premieňa chemickú energiu priamo na elektrickú energiu, pričom ako odpad vzniká jedine čistá voda.

viac info

Elektromobilita

Integer eget elit mollis, elementum neque lobortis arcu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

viac info

Chýbajú Vám ďalšie informácie?

Neváhajte sa s nami spojiť a opýtať sa na to, čo Vás zaujíma. Nenašli ste tú Vašu „zelenú tému“? Možno práve teraz pracujeme na jej výskume, alebo implementácii.

Máte nápad, ale nedokážete ho zrealizovať? – skúste sa poradiť s nami.

Zelené nielen aktivity

EKONOMICKY ALE EKOLOGICKY

Tieto dve priority sú základnými stavebnými piliermi nášej každodennej práce.

KOMUNIKÁCIA

Komunikujeme jasne, otvorene a odborne ale hlavne zodpovedne k životnému prostrediu.

ÚSPEŠNÁ IMPLEMENTÁCIA

Všetky naše vlastné vývojové projekty sú živé a úspešné.

ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI

Odborne posúdime realizovateľnosť Vašeho investičného zámeru.

VEDA A VÝSKUM

Aktívne sledujeme a vyhodnocujeme najnovšie trendy a výskumy.

INOVÁCIE

Podporujeme a pomáhame rásť novým nápadom a inováciam.

Základné informácie

Pre Vašu lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili informačnú brožúru.

Tento krátky dokument Vám v predstaví naše doterajšie úspechy a priblíži aktuálne projekty, ktoré sú v rôznych štádiách rozpracovanosti.

Zároveň Vám predstaví spoločnosti a odborné kapacity participujúce na konkrétnych výskumných úkonoch.

Stiahnuť

Výskumno - vývojové stredisko

V areáli sú v súčasnosti realizované výskumno-vývojové projekty v oblasti energie a energetiky, ochrany životného prostredia využívajúce inovatívne technológie a obnoviteľné zdroje energie.

Existujúce zariadenia:

– 207 kW slnečná elektráreň pripojená k sieti

– 1,6 kW veterno-solárny akumulačný systém

– 100 kW/600 kWh VRB ESS zariadenie slúžiace na akumuláciu elektrickej  energie

– 10 kW vodíkový akumulačný systém

– univerzálna pyrolyzačná linka

– kontinuálna bioplynová stanica so suchou fermentáciou

– inovatívna technológia na pestovanie rias