Projekty EÚ

Zhmotňujeme nápady – vďaka nám sa Váš nápad stane skutočnosťou.

Základom pre poskytovanie našich služieb je naša vysoká odbornosť a jedinečnosť riešení, ktoré ponúkame. Náš prístup ku klientom je založený na vzájomnej dôvere, zodpovednom a lojálnom prístupe.

Predpokladom úspešného čerpania eurofondov je kvalitne vypracovaný projekt, ktorý spĺňa všetky formálne náležitosti, zároveň reaguje na potreby trhu v danom regióne a nadväzuje na podnikateľský plán spoločnosti. Vypracovať kvalitný projekt si vyžaduje skúsenosti v procese prípravy, kde potrebujete:

Obráťte sa na nás s dôverou pri posudzovaní Vašich zámerov. Radi Vám preveríme ich realizovateľnosť.

Využite naše komplexné poradenské služby v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vysoká kvalita, profesionálny prístup, mnohoročné skúsenosti – garancia úspešnosti.

Overte si, či Vaše projektové zámery možno financovať z fondov EÚ alebo z iných grantov; či ste oprávneným žiadateľom; pripraviť kompletnú projektovú žiadosť vrátane podnikateľského zámeru, finančnej a iných analýz, štúdie uskutočniteľnosti.

Zabezpečenie kontroly verejných obstarávaní a predloženie na kontrolu, spracovať žiadosti o zmeny, žiadosti o platby, monitorovacie správy a podobné podporné procesy a dokumenty.

Zabezpečiť udržateľnosť projektu aj po realizácii projektu; niekoho, kto Vás bude zastupovať a komunikovať s implementačnými agentúrami fondov EÚ.

Našim poslaním je spoločne s klientmi hľadať inovatívne investičné a strategické riešenia a prenášať ich do praxe tak, aby zlepšovali konkurencieschopnosť a pružne reagovali na aktuálne potreby trhu.

KONTAKTUJTE NÁS