Blog Single

20 dec

Poradenská spolupráca

Spoločnosť INNOVATIVE PROJECT s.r.o. je zameraná na vypracovávanie projektov na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ, hlavne v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 a 2014 – 2020, cez ministerstvo pôdohospodárstva.

Takisto je Vám k dispozícii s prípravou projektov čerpania prostriedkov cez ostatné ministerstvá, ako ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo financií. V tejto oblasti spolupracuje s verejným sektorom, právnickými a fyzickými osobami.