Blog Single

10 jan

Výskumno – vývojové stredisko Kolárovo – Částa

Na mieste terajšieho Výskumno-vývojového strediska v Kolárove – Částe bola v minulosti prevádzkovaná živočíšna farma. V areáli sú v súčasnosti realizované výskumno-vývojové projekty v oblasti energie a energetiky, ochrany životného prostredia využívajúce inovatívne technológie a obnoviteľné zdroje energie.

Existujúce zariadenia:

– 207 kW slnečná elektráreň pripojená k sieti 
– 1,6 kW Veterno-solárny akumulačný systém
– 100 kW/600 kWh VRB ESS zariadenie slúžiace na akumuláciu elektrickej energie
– 10 kW vodíkový akumulačný systém
– univerzálna pyrolyzačná linka
– bioplynová stanica so suchou fermentáciou
– inovatívna technológia na pestovanie rias