Mesiac: december 2018

20 dec

Poradenská spolupráca

Spoločnosť INNOVATIVE PROJECT s.r.o. je zameraná na vypracovávanie projektov na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ, hlavne v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 a 2014 – 2020,...

[ read more ]