PSK-MZP-002-2023-DV-KF

Detaily výzvy

kód: PSK-MZP-002-2023-DV-KF

Dátum vyhlásenia: 29.09.2023

Termín: 31.03.2024

Info

Výzva je zameraná na zlepšenie zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách a prístupu k pitnej vode pre obyvateľstvo.