Categories: Verejný sektor

03I04-26-V01

Verejný sektor,

PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Súkromný sektor, Verejný sektor,

PSK-MZP-002-2023-DV-KF

Súkromný sektor, Verejný sektor,

PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Súkromný sektor, Verejný sektor,

PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Súkromný sektor, Verejný sektor,

PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Súkromný sektor, Verejný sektor,

02I02-29-V01

Verejný sektor,

13I01-22-V01

Súkromný sektor, Verejný sektor,

07I02-20-V02

Súkromný sektor, Verejný sektor,

06R01-20-V02

Súkromný sektor, Verejný sektor,