Archívy: Portfolio

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC141-2020-65

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Súkromný sektor, Verejný sektor,

OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Verejný sektor,

OPKZP-PO1-SC131-2022-78

Verejný sektor,

60/PRV/2022

Verejný sektor,

61/PRV/2022

Súkromný sektor, Verejný sektor,

62/PRV/2022

Súkromný sektor, Verejný sektor,

2022/002

Súkromný sektor, Verejný sektor,

Ochrana a využívanie vôd

Envirofond, Verejný sektor,